Rządowy program IN VITRO

PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ: „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024 - 2028

DO PROGRAMU RZĄDOWEGO ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWNE PARY:


 1. W przypadku korzystania z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia – wiek (w dniu kwalifikacji) kobiety do 42. roku życia, zaś mężczyzny do 55. roku życia
 2. W przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodków – wiek (w dniu kwalifikacji) kobiety do 45. roku życia, zaś mężczyzny do 55. roku życia
 3. Będące w związku małżeńskim bądź partnerskim
 4. U których stwierdzono oraz potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskutecznie leczoną niepłodność w okresie 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu
 5. Posiadające kriokonserwowane oraz przechowywane zarodki, w ramach wcześniej zrealizowanych procedur – wówczas wiek kobiety (w dniu zgłoszenia) do 45. roku życia, zaś mężczyzny (w dniu zgłoszenia) – do 55. roku życia

W przypadku chorób onkologicznych, pacjenci będą mogli zabezpieczyć płodność na przyszłość, będąc przed lub w trakcie leczenia onkologicznego o potencjale upośledzającym płodność. W tym przypadku wiek kobiety (w dniu zgłoszenia) do 40. roku życia, zaś mężczyzny do 45. roku życia.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA

 1. Niespełnienie kryteriów kwalifikacji do Programu
 2. Rezygnacja z udziału w Programie (w formie pisemnej)
 3. Przeciwskazania medyczne, w szczególności:
  • nieodpowiednia reakcja na przeprowadzoną w ramach Programu stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania co najmniej dwóch dojrzałych komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji, w każdym z osobna,
  • czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu
  • w przypadku korzystania z dawstwa oocytów lub dawstwa zarodka czynniki medyczne uniemożliwiające wykonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dającej szansę na uzyskanie ciąży lub poród dziecka u uczestniczki Programu.

W ramach Programu może skorzystać sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu, w tym:

 1. maksymalnie z 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia, przy czym za jeden cykl leczenia uważa się procedurę będącą konsekwencją jednej kontrolowanej stymulacji jajeczkowania ze wszystkimi utworzonymi zarodkami przeznaczonymi do transferów
 2. maksymalnie z 2 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z oocytami od dawczyń z możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu
 3. maksymalnie z 6 cykli z dawstwem zarodków – przy czym za jeden cykl leczenia uważa się jeden transfer zarodka
Blog