USG I trymestru

Badanie to ma na celu:
  • określenie liczby pęcherzyków ciążowych, kosmówek i owodni w jamie macicy
  • ocenę czynności serca płodu (FHR)
W celu ustalenia wieku ciążowego ocenia się parametry biometryczne dziecka. Należą do nich:
  • długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL) - czyli upraszczając jest to odległość od czubka główki do końca tułowia dziecka
  • wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD) - czyli szerokość główki od ciemienia do ciemienia
Osoba wykonująca badanie powinna ocenić również ogólną budowę anatomiczną dziecka:
  • budowę i zawartość czaszki,
  • ściany powłok brzusznych,
  • żołądek,
  • pęcherz moczowy,
  • lokalizację i czynność serca,
  • kręgosłup oraz kończyny dolne i górne.
Dodatkowo ocenia się kosmówkę, przezierność karkową (NT) i kość nosową (NB). Podczas badania należy odnotować ruch dziecka. W trakcie badania ultrasonograficznego ocenia się kształt, budowę i wielkość macicy oraz lokalizacje i budowę przydatków. W uzasadnionych klinicznie przypadkach pojedyncze badania wykonuje się w I trymestrze głowicą dopochwową - w celu oceny długości i kształtu ujścia wewnętrznego szyjki macicy, oceny czynności serca płodu, oraz ilości płynu owodniowego.

Uwaga!

Przy użyciu głowicy dopochwowej bicie serca można zauważyć, gdy wielkość zarodka wynosi przynajmniej 5 mm. Jeśli zarodek jest mniejszy niż 5 mm, czynność serca płodu będzie można zaobserwować dopiero w późniejszym badaniu USG. Dlatego ważne jest, aby nie wykonywać badania zbyt wcześnie.

Dopiero nieprawidłowe lub wątpliwe wyniki badania USG są wskazaniem do poszerzenia diagnostyki w ośrodku referencyjnym.

źródło: www.rodzicpoludzku.pl
Blog