Zapłodnienie pozaustrojowe

Jeśli inne metody leczenia niepłodności, nie przynoszą spodziewanych rezultatów zaleca się zapłodnienie pozaustrojowe. W Specjalistycznym Ośrodku Ginekologii Położnictwa i Leczenia Niepłodności w Płocku, warunkach laboratoryjnych dochodzi do połączenia komórki jajowej z plemnikiem, a następnie do rozwoju zarodka, który we wczesnym stadium jest wszczepiany w macicę kobiety, gdzie dojrzewa. Od tej pory ciąża przebiega naturalnie.

Dostępność do świadczeń zapewniona jest przez 6 dni w tygodniu z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium oraz w trybie weekendowym (dyżurnym) jeżeli wymaga tego sytuacja kliniczna Pacjentów. Zapewniamy Pacjentom możliwość rejestracji telefonicznej i elektronicznej, a także kontakt telefoniczny/mailowy z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę w przypadku powikłań po zabiegowych. Rejestracja odbywa się telefonicznie oraz elektronicznie.
Blog