Zabezpieczenie Płodności

CHCĄ MIEĆ DZIECI, ALE JESZCZE NIE TERAZ, A JEDNOCZEŚNIE BOJĄ SIĘ, ŻE W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE IM ZNACZNIE TRUDNIEJ ZOSTAĆ MAMĄ, TATĄ…. CHCĄ MIEĆ DZIECI, ALE CHOROBA „KAŻE” IM ODŁOŻYĆ TO NA PÓŹNIEJ….

Mrożenie komórek jajowych i nasienia to szansa na macierzyństwo i ojcostwo dla tych osób, których płodności może pozbawić leczenie onkologiczne oraz choroby prowadzące do osłabienia wydajności jajników i plemników. To także szansa dla tych kobiet, które chcą zabezpieczyć się na wypadek, gdyby zapragnęły dziecka, a zajście w ciążę byłoby już niemożliwe.

W ośrodku Gravida zajmujemy się szeregiem procedur mających na celu ochronę zdolności reprodukcyjnych u osób walczących z chorobą nowotworową. W okresie chemioterapii lub radioterapii najbardziej szkodliwe efekty niesie za sobą naświetlanie okolic jąder i jajników. Produkcja plemników po zupełnym wyleczeniu może powrócić, jednak w przypadku komórek jajowych, które są wyjątkowo wrażliwe na działanie leków cytotoksycznych, utrata ich może być niestety całkowita.

Zachowanie płodności w takich przypadkach możliwe jest dzięki wykonywanej u nas technice mrożenia (witryfikacji) nasienia i oocytów jeszcze przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej. Proces ten jest w pełni bezpieczny i kontrolowany, skutkuje wysokimi wskaźnikami przeżywalności komórek jajowych i nasienia po procesie rozmrożenia, a także wysokimi wskaźnikami uzyskiwania ciąż. Należy zwrócić również uwagę, że mrożenie zarówno nasienia jak i komórek jajowych nie ma wpływu na występowanie wad rozwojowych u przyszłego potomstwa.

Mrożenie nasienia jest podstawową metodą na zabezpieczenie materiału genetycznego przyszłego ojca. Nasienie jest przechowywane w ciekłym azocie (-196 stopni Celsjusza) przez wiele lat, by mogło być później użyte do zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro oraz inseminacji domacicznych.

W przypadku kobiet, najbardziej skuteczną metodą zabezpieczenia płodności jest mrożenie oocytów. Cała procedura polega na procesie stymulacji hormonalnej jeszcze przed wyznaczonym leczeniem onkologicznym. Uzyskane w wyniku stymulacji komórki są pobierane od pacjentki (podczas zabiegu punkcji jajników) i następnie zamrożone. Moment ich rozmrożenia może nastąpić nawet po kilku latach.

Wybór odpowiedniej metody zachowania płodności powinien być zawsze skonsultowany z lekarzem onkologiem, a także ze specjalistami w leczeniu niepłodności z naszego Ośrodka. Bardzo istotny jest tu także: rodzaj terapii (chemioterapia, radioterapia), czas, jaki pozostał do rozpoczęcia leczenia onkologicznego, rodzaju nowotworu i wieku pacjenta, pacjentki.

Innym aspektem, w którym warto skorzystać z kriokonserwacji własnych komórek i nasienia jest współczesna sytuacja społeczno-ekonomiczna, kiedy to bardzo często plany i marzenia o posiadaniu potomstwa są odkładane na później. To „później” bierze się w dużej mierze ze względu na rozwijającą się karierę, czy też brak partnera, w którym kobieta widziałaby ojca swoich dzieci. Niestety ta chęć „rozciągnięcia” czasu płodności rządzi się własnymi prawami, a jakość komórek jajowych i nasienia z roku na rok zdecydowanie spada. Szansa współczesnej medycyny na zamrożenie „rodzicielstwa” daje zatem możliwość zrealizowania wielu parom swoich marzeń o posiadaniu potomstwa w późniejszym wieku.

Blog